Boomonderhoud

Bomen moeten goed onderhouden worden. Dat betekent dat ze regelmatig op de juiste manier gesnoeid moeten worden. 

Leibomen (dakplatanen, lindebomen, iepen, etc.) moeten minimaal één keer per jaar uitgeleid en/of gesnoeid worden om hun vorm te behouden.

Een boom kan natuurlijk te groot worden voor uw tuin of hij kan gevaar opleveren door een aantasting of een storm. Daarom is het belangrijk uw boom goed te snoeien, want niemand wil natuurlijk schade hebben door afbrekende takken.

Veel bomen staan tegenwoordig niet meer op plaatsen waar ze zonder begeleiding of verzorging uit kunnen groeien. In veel gevallen blijkt de groeiplaats niet groot genoeg. Onze moderne wereld vraagt om een iets andere kijk op het boombeheer. Bomen in tuinen, parken, langs wegen of fiets- en voetpaden, en op landgoederen, in principe alle bomen die niet in de vrije natuur staan, moeten onderhouden worden.