Bomen snoeien

Hoe en wanneer een boom gesnoeid moet worden hangt af van de boomsoort, de plaats waar de boom staat en of de boom gebreken vertoont.

Begeleidingssnoei wordt uitgevoerd bij jonge bomen om een takvrije stam te creëren en probleemtakken tijdig weg te nemen. Onderhoudssnoei wordt toegepast bij volwassen en monumentale bomen. Bij deze vorm van snoeien worden dode, gescheurde, schurende en laaghangende takken verwijderd.

Snoeiwerkzaamheden kunnen het hele jaar rond uitgevoerd worden, met uitzondering van een aantal soorten. De voorkeur gaat uit naar zomersnoei, wanneer de boom actief en in blad is. Hij kan dan goed reageren op de snoeiwonden, waardoor de kans op ziekten en aantastingen worden beperkt. Deze werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden oor middel van klimtechniek. Of bij kleinen bomen doormiddel met een ladder